Beleidsplan Stichting Make Gambia Healthy

Waarom doen we dit?

Stichting Make Gambia Healthy zet zich in voor de Gambiaanse bevolking. Gambia is een klein land in Afrika dat rondom grenst aan Senegal. Helaas is Gambia een ontwikkelingsland. Dit is terug te zien in het hoge sterftecijfer, de slechte leefomstandigheden, het analfabetisme en de slechte medische zorg. Stichting Make Gambia Healthy wil zich inzetten om de omstandigheden op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en landbouw te verbeteren. Dit doen we door middel van projecten op te zetten of te upgraden op Jinack Island, een eiland van Gambia. We doen dit vanuit onze overtuiging anderen te moeten helpen door te beginnen aan een gezonde basis van de bevolking.

Wat willen wij bereiken: Onze missie en visie

Onze missie

Het verbeteren van de leefomstandigheden en overlevingskansen van de allerarmsten in de minst kansrijke delen van Afrika.

Onze visie

We willen dit doen door altijd een langdurige samenwerking te zoeken met de lokale bevolking en eventuele de landelijke overheid. Hier moet altijd een driehoeksverband zijn om tot succesvolle projecten te kunnen komen en deze te laten voortbestaan.

Wat maakt ons uniek? De manier waarop, waar en hoe?

De regio waarin we werken, de manier waarop wij samenwerken, de extreem lage overheadkosten en onze resultaten:

 • Onze projecten liggen ver in een binnenland een eiland van Gambia. Deze locaties zijn lastig bereikbaar en uitsluitend in combinatie met zeer primitieve overnachtingsmogelijkheden te bezoeken.
 • We werken uitsluitend in driehoeks verbanden. Dit houdt in dat er nauw samengewerkt wordt met de overheid, de lokale bevolking en onze stichting.
 • De tastbare resultaten waarmee we als stichting levens redden en echt een verschil kan maken.

De werkzaamheden van de stichting

 • Het selecteren van passende projecten
 • Het inzamelen en verzenden van hulpgoederen
 • Het bijhouden van een deugdelijke administratie waaruit blijkt:
  • De aard en de omvang van de gemaakte kosten van beheer van de stichting
  • De aard en de omvang van de inkomsten van de stichting
  • Jaarafrekening
 • We bewaken de voortgang van de projecten, de bestedingen en contacten onderhouden met de mensen op de locaties.
 • Het rapporteren/publiceren over diverse projecten

Beloningsbeleid

Beloning voor bestuurders

Bestuursleden zijn niet gerechtigd om zich voor hun bestuurstaken en/of te compenseren. Elke euro, elke donatie wordt besteed aan de doelen waar het voor bestemd is.

Beloning voor medewerkers

De stichting heeft voor alsnog geen medewerkers in loondienst en kent geen vast functiehuis met functie schalen en daar aan gekoppelde salarissen.

Het vermogen van de stichting

Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:

 • Vergoedingen voor door de stichting georganiseerde activiteiten en verrichte diensten
 • Subsidies en donaties:
  • Schenkingen, erfstellingen(welke slechts beneficiair kunnen worden aanvaard) en legaten
  • Alle andere verkrijgingen en baten.
  • Giften in natura /goederen

Via sociaal media, voorlichtingen en presentaties willen we mensen aansporen en enthousiasmeren en actief bij te dragen aan de visie en missie van Stichting Make Gambia Healthy. De financiële middelen zullen primair worden aangewend om transport van hulpgoederen te bekostigen in enkele gevallen wordt geld gedoneerd of voedsel uitgereikt. Ook wordt er samengewerkt met directe contacten tussen het bestuur van Stichting Make Gambia Healthy en personen die in Gambia wonen en werken en stichtingen die betrokken zijn in Gambia en is zo sprake van adequate feedback m.b.t. de besteding / verantwoording van de goederen die worden aangeboden in Gambia. Ook gaat een enkel lid van het bestuur met regelmaat naar Gambia om de werkelijk bekostigde projecten te bekijken en te volgen en publiceert deze op de website.

Bestuur

Voorzitter: Heidy Assink

Penningmeester: Wilma Martin

Secretaris: Bas Heikamp