Stichting Make Gambia Healthy legt op deze pagina verantwoording af over de financiën en het beleid. Wij vinden het belangrijk dat sponsors en donateurs kunnen zien wat onze plannen zijn en hoe giften en donaties besteed worden. Hier komt de jaarafrekening en het beleidsplan onder. Hiermee voldoen we meteen aan de voorwaarden die de Belastingdienst stelt aan een ANBI.

Wat is een ANBI?

Een ANBI is een door de Belastingdienst erkende Algemeen Nut Beogende Instelling. Stichting Make Gambia Healthy heeft sinds 8 September 2022 de ANBI status. Hierdoor zijn giften aan ons onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Nog belangrijker is dat je weet dat je gift altijd goed terecht komt. Wil je nog meer weten wat een ANBI inhoudt, kijk dan even op de website van de Belastingdienst.

sponsor worden

Particulieren en bedrijven kunnen ons sponseren. Dit kan door maandelijks een bedrag  aan ons over te maken. Ook is het mogelijk om ons met een jaarlijkse bijdrage te sponsoren of doormiddel van een eenmalige bijdrage.

Het bedrag kan overgemaakt worden op: NL72ABNA0115462244 ten name van: Stichting Make Gambia Healthy.

Jaarrekeningen

In de jaarrekeningen wordt verantwoording afgelegd over de financiën van Stichting Make Gambia Healthy. Je kunt deze documenten vanaf 2023 inzien op een aparte pagina. We proberen in deze jaarrekeningen om een zo volledig mogelijk beeld te schetsen. Zijn er desondanks nog vragen en/of opmerkingen, aarzel dan niet om met ons op te nemen.

Beleidsplan

Op 8 september 2022 ging het particuliere initiatief over in Stichting Make Gambia Healthy. Alle activiteiten in Gambia werden rechtstreeks overgenomen. Nog steeds focust de stichting zich op onderwijs, gezondheidszorg, landbouw en sport. Aansluitend aan de oprichting van de stichting is de ANBI-status aangevraagd : het is een bewijs dat we een transparante organisatie willen zijn. Een voorwaarde voor het verkrijgen van de ANBI-status is het maken van een beleidsplan. 

Gegevens

Rekeningnummer: NL72ABNA0115462244

KVK-nummer: 87542617 UBO-register

RSIN Belastingnummer: 864324674